Elfo er leverandør av butikksystemer. Vår visjon er enkel «Vi skal effektivisere hverdagen»

En enkel visjon, men en visjon som forutsetter fornyelse og innovasjon. Vi legger derfor store ressurser i å være i forkant ved bruk av ny teknologi som bidrar til en effektiv hverdag.