Elfo skal gi butikkene det beste verktøyet for at de ansatte kan fokusere på det som skaper verdiskapning gjennom gode kundeopplevelser og lønnsomt mersalg.

Alt handler om hvordan kunden opplever tiden den er innom nettopp din butikk. Det kan være krevende å håndtere mange typer kunder med ulik bakgrunn som sitter med informasjon fra mange typer kanaler.

Gjennom lang og tett tilstedeværelse hos butikk-kundene, har Elfo verdifull og dyp kompetanse på de ansattes behov, uansett alder, kjønn og kompetanse, for at de skal kunne håndtere sine kunder og selge varer og tjenester.

Butikkdata – fra leverandør til sluttkunde m.m.

Vi utvikler egne systemverktøy som integrerer alle butikkprosessene i ett og samme brukervennlige grensesnitt som kreves lite opplæring for å forstå og jobbe i.

Dette gjelder backoffice prosesser gjennom VisionPOINT som leverandørbestillinger, lagerkontroll, varemottak, varetelling, kundemerket ordre og tilbud.
I tillegg tar vi med hjelpeverktøy for timeregistrering, bemanning og annen planlegging som er nødvendig i mange butikker. Dette i samme verktøykasse for butikkene.

Fokus på verdiskapning

Mye verdiskapning foregår i de interne prosessene før salg til sluttkunde. Elfo tar et fokusansvar for hele butikkens verdikjede og ikke kun på sluttsalg gjennom POS (Point of Sales) systemet. Dette gir gevinst da butikkansatte forstår og bruker systemene slik de skal, og man vil få viktig og nyttig informasjon gjennom salgsprosessen.

Verdiskapningsmodell

Elfo har lagt stor vekt på å utvikle enkle og intuitive brukergrensesnitt i alle ledd. Produktene er skalerbare og egner seg derfor for større enkeltforetak og sentralstyrte eller frivillige kjeder.

POS historie