Butikkdata

Elfo skal gi butikkene det beste verktøyet for at de ansatte kan fokusere på det som skaper verdiskapning gjennom gode kundeopplevelser og lønnsomt mersalg.

Alt handler om hvordan kunden opplever tiden i nettopp din butikk. Det kan være krevende å håndtere mange typer kunder med ulik bakgrunn, i en tid der kunden sitter med informasjon fra mange forskjellige kanaler.

Gjennom lang og tett tilstedeværelse i butikk, har Elfo god kompetanse på de ansattes behov, uansett alder, kjønn og kompetanse. De ansatt skal bruke tiden på kunder, varer og tjenester ikke på butikkdata.

Butikkdata – fra leverandør til sluttkunde m.m.

Elfo utvikler egne verktøy som integrerer alle butikkprosessene i ett og samme brukervennlige grensesnitt. Et brukergrensesnitt  som er lett å bruke og har et forstålig skjermbilder.

Dette gjelder backoffice prosesser gjennom VisionPoint som leverandørbestillinger, lagerkontroll, varemottak, varetelling, kundeordre og tilbud.
I tillegg tar vi med hjelpeverktøy for timeregistrering, bemanning og annen planlegging som er nødvendig i mange butikker. Dette i samme verktøykasse for butikkene.

Elfo har lagt stor vekt på å utvikle enkle og intuitive brukergrensesnitt i alle ledd. Produktene er skalerbare og egner seg derfor for større enkeltforetak og sentralstyrte eller frivillige kjeder.