Enkeltstående butikk

FrittståendeElfo leverer skybasert butikkdata. Det gjør at det er like lett for enkeltstående butikker å benytte et moderne dataverktøy som det er for en kjede.

Du trenger en internett linje, så får du tilgang til butikksystemet VisionPoint.

Elfo leverer komplett butikkdataløsning på Internett uten behov for installasjon lokalt i butikken.

Med VisionPOINT i nettskyen, holder det dine kostnader på butikkdata nede, samtidig som kontroll på hele din virksomhet er økt gjennom tilgjengelighet når som helst – hvor som helst.

Du kan lese mer om «Butikkdata i nettskyen» her.