Foto

Foto_FULL
Med Elfo VisionPoint får du et verktøy som hjelper deg å få kontroll på alle kundebestillingene og serviceoppdragene dine.

 

Få bedre kontroll og økte gevinster

Med VisionPoint vil du få tilgang til dine butikkers data hvor som helst, når som helst. Du vil dermed kunne følge opp både salg og lager på de butikkene du selv har ansvaret for.

Gjennom VisionPoint vil du få et mer korrekt lager gjennom kontroll på salg, bestillinger fra ulike leverandører, kontrollert varemottak, varetelling som gir de ansatte et verktøy for korrekt informasjon til enhver tid.

VisionPoint BRO gir deg et komplett serviceordresystem med enkel oppfølging som gir kontroll på kundens bestilte serviceoppdrag sammen med tidligere kjøp og integrert betalings løsning.

De butikkansatte får et hjelpemiddel i VisionPoint, som gir dem mulighet til å informere kunden om produktegenskaper, samt anbefale tilleggsprodukter eller erstatningsvarer.

Med VisionPoint vil du få kontroll på og kan gjennomføre bemanningsplanleggingen i ett og samme system som butikkdata basert på behovene fra salgsrapporter.

Gjennom VisionPoint har du mulighet til å følge opp kundene tett med aktiviteter, tidligere salg og service, og oppfølgingsrapporter.

Siden all data lagres ett sted, vil eiere, ledere og ansatte kunne få rapporter på sitt område ut i fra behov.

Systemet er skalerbart og fungerer like enkelt for enkeltstående butikker som for sentralstyrte eller frivillige kjeder.

Elfo leverer…

… produkter for fremtiden med markedets mest moderne styringsverktøy for varehandelen. Løsningene er skalerbare i både størrelse og kompleksitet.

… egenutviklede produkter med enkle og intuitive brukergrensesnitt. Produktene egner ser for større enkeltforetak og sentralstyrte eller frivillige kjeder.

Skyløsning