Produkter

Visionproduktene

Visionproduktene er en samling produkter for butikk og kjededrift. Visionproduktene har en bred funksjonalitet som støtter de fleste bransjer innenfor handelen. Produkt familien er en sammensetning av VisionPos, VisionPoint og VisionMobile.

VisionPos er en lokalt installert kasse programvare som håndterer butikkens daglige behov for kundehåndtering og salg over disk. VisionPoint er et komplett web basert butikk styringsverktøy som inneholder avansert lagerstyring, innkjøpsmoduler, salgsordrerutiner samt kasseløsning på web. VisionMobile er en app som leveres for Androide og Ios. VisionMobile løser butikkens behov for butikkdata via nettbrett, mobiltelefon eller håndterminal, VisionMobile er integrert med VisionPoint og VisionPos.

VisionPoint leveres som en skybasert programvare hvor brukeren ikke behøver å ta stilling til maskinvare eller backup. Det er mulig å være på jobb 24 timer i døgnet, hvor som helst. Kjeder får en egen installasjon der de kan utarbeide felles rutiner og dele felles data. Det er mulig å benytte drift av løsningen gjennom Elfo alternativt kan den driftes av kjedens leverandør.

Modulene i VisionPoint er brukerstyrt samt at brukerne selv kan velge hvilke moduler som skal leveres fra Elfo. Visionproduktene er leie basert, noe som gir forutsigbare kostnader uten å måtte kjøpe programmet i forkant. Du betaler for ønskede moduler og for antall butikker.