Modulpakker

Finner du en pakke som du synes passer for deg/dere? Kontakt oss for pris!

Basisweb

Basisweb inneholder et kassesystem levert på webplattform. Butikkdata / kassen er identisk med den lokale kassen VisionPos, men den forutsetter tilgang til nettverk for å fungere.
Tilgang VisionPoint
Vedlikehold stamdata
Vareregister
Statistikker basis
Web-Pos (kassesystem i VisionPoint på web)
Basis

Basispakken inneholder VisionPos som er Elfo sitt kassesystem installert på hver enkelt kasse. Det er uavhengig av nettverkskvalitet og fungerer «off-line».

Tilgang VisionPoint
Vedlikehold stamdata
Vareregister
Statistikker basis
Vision-Pos (lokalt installert kassesystem)
Standard

Standard butikkdata inneholder Vision-Pos og i tillegg mulighet og tilgang på lager og innkjøpssystemet i VisionPoint. Dette er den vanligste pakken for butikker som primært håndterer salg over disk.
Tilgang VisionPoint
Vedlikehold stamdata
Vareregister
Statistikker basis
Kunderegister
Web-Pos (kassesystem i VisionPoint på web)
Vision-Pos (lokalt installert kassesystem)
Selvbetjent-Pos (lokalt installert Pos, som VisionPos)
Innkjøpsmodul
Lagermodul
Kampanjemodul
Rabattmatrise
Utvidet

Den utvidete pakken inneholder funksjonalitet i standard butikkdata. Butikkdatapakken er i rettet mot butikker og kjeder som har behov for fakturering og oppfølging av reskontro.

Tilgang VisionPoint
Vedlikehold stamdata
Vareregister
Statistikker basis
Kunderegister
Web-Pos (kassesystem i VisionPoint på web)
Vision-Pos (lokalt installert kassesystem)
Selvbetjent-Pos (lokalt installert Pos, som VisionPos)
Innkjøpsmodul
Lagermodul
Kampanjemodul
Rabattmatrise
Reskontro
Kundekommunikasjon (CRM)
Timeregistrering
Salgsordre/samlefaktura
Distribusjon av varer
Komplett

Denne løsningen inneholder funksjonalitet i den utvidete pakken. I tillegg kan man få tilgang til prosjektmodul avansert lagerstyring med hyller og lokasjon.

Tilgang VisionPoint
Vedlikehold stamdata
Vareregister
Statistikker basis
Kunderegister
Web-Pos (kassesystem i VisionPoint på web)
Vision-Pos (lokalt installert kassesystem)
Selvbetjent-Pos (lokalt installert Pos, som VisionPos)
Innkjøpsmodul
Lagermodul
Kampanjemodul
Rabattmatrise
Reskontro
Kundekommunikasjon (CRM)
Timeregistrering
Salgsordre/samlefaktura
Distribusjon av varer
Prosjektmodul
Hylle og lokasjon
Produktkonfigurator

Tilvalg

Tilvalg er ulike integrasjoner og løsninger som kan knyttes mot de ulike modulpakkene over.

Basisweb
Vipps i butikk
Basis
Vipps i butikk
Ekstra Pos bruker
Standard
Vipps i butikk
1880 telefonkatalogen (Opprettelse av kunder ved hjelp av telefonnummer)
Vision-Mobile
Ekstra Pos bruker
Bro-servicesystem
Logiq-import
Integrasjon iSys
Utvidet
Vipps i butikk
EHF faktura
1880 telefonkatalogen (Opprettelse av kunder ved hjelp av telefonnummer)
Vision-Mobile
Ekstra Pos bruker
Bro-servicesystem
Logiq-import
Integrasjon iSys
Komplett
Vipps i butikk
EHF faktura
1880 telefonkatalogen (Opprettelse av kunder ved hjelp av telefonnummer)
Vision-Mobile
Ekstra Pos bruker
Bro-servicesystem
Logiq-import
Integrasjon iSys
S4
Nobb
Santander