VisionPOINT

VisionPoint er butikkens webportal. VisionPoint gir en unik tilgjengelig og stor fleksibilitet.

VisionPoint løser alle oppgaver i butikken/bedriften. Systemet har et enkelt og oversiktlige brukergrensesnitt og tilpasses den enkelte bruker uten å gjøre endringer i koden. Det er et spesielt godt tilpasset arbeidsverktøy for personer som arbeider i butikk, men kan også benyttes av personer med mer kontorrelaterte arbeidsoppgaver.

Tilgang til menyer og rutiner styres av den enkeltes pålogging, der rettigheter styrer den videre tilgangen til systemet.

VisionPoint er bygd med en unik mulighet til å tilpasses den enkelte bruker. Dette gjør at VisionPoint enkelt kan tilpasses de fleste bransjer.

 • Innkjøpsmodul
 • Lagermodul
 • CRM- Kundeoppfølging
 • Ordre og tilbudsmodul
 • Prosjekt modul
 • Kunderegister med historikk.
 • Kunde og leverandør reskontro
 • Web POS, kassesystem på web.
 • Timeregistrering og bemanningsplanlegging
 • Kjedeforum
 • Oppgaver og dagsplaner
 • Bildebehandling og katalogbygger.
 • Vareregister og kampanjehåndtering
 • Administrasjon
 • Rapporter og statistikker
 • Serviceløsning for oppfølging av reparasjoner
 • API mot netthandel
 • Kontraktsoppfølging
 • Modul for integrasjon mot regnskap