CRM – kundeoppfølging

Kundeoppfølgingsmodulen i VisionPoint er spesielt rettet mot en butikks behov for oppfølging av kunder.
Kunder opprettes enkelt ved integrasjon med telefonkatalogen og følges videre opp i VisionPoint.

Kundekort

Kundekortet inneholder data og muligheter for egne felt. Nødvendige adresser og flere kontakter ligger tilgjengelig. Butikken vil også kunne få automatiske forslag basert på tidligere salg.

Historikk

Gir en fullstendig oversikt over alle salg til kunde, samt servicer, tilbud, sms/e-post, oppgaver og annen kommunikasjon som er registrert.

Kommunikasjon

Butikken kan loggføre aktiviteter mot eksisterende kunder og får muligheten for funksjoner som nyhetsbrev, ringeliste, SMS kampanje, Outlook integrasjon og andre uttrekk (MS Excel, XML).

Kundeoppgaver

Få full oversikt med timebestilling og kalender knyttet til kunde.

CRM