Innkjøp

Innkjøpsmodulen i Visionpoint inneholder alle nødvendige funksjoner og rutiner for å håndtere kjøpsprosessen til butikkene. Ved bruk av modulene til innkjøp får du kontroll på ditt lager, du får kontroll på priser og du får kontroll på din bruttofortjeneste.

Bestillingsforslag

Få hjelp med bestillingen gjennom bestillingsforslag basert på lagerstatus, salgsoversikt eller manuelle forslag. Bruker du max-min verdier på vare kan du automatisk påse at lageret har riktig mengde til riktig tid, med sesonghåndtering av max- min verdiene får du også riktige produkter til riktig tid av året. I VisionPoint er det også en sterk knytning mellom salgsordre og kjøp, du kan følge opp skaffevarer/bestillingsvarer på en oversiktlig og god måte.

Bestillingsforslag kan opprettes i VisionPos og i VisionMobile, bruk gjerne appen når du er rundt i butikken for å legge til varer som trenger påfyll.

Bestilling

Enkle rutiner for opprettelse og oppfølging av bestillinger. Bestillinger opprettes automatisk fra bestillingsforslag eller manuelt fra bestillingsrutinen.

Varemottak

Oppdater lagerstatus med enkle prosesser for skanning av varer til lager. Gir god oversikt med funksjoner for del- mottak og resthåndtering.

Fakturakontroll

Få oppdaterte og riktige priser på lager og salgsposter med kontroll på leverandørfakturaene.

Innkjøp