Servicehåndtering

VisionPOINT BRO håndterer alle servicehåndtering av produkter.

BRO er spesielt fleksibelt og derfor egnet til en rekke andre oppgaver ut over servicehåndtering.

BRO håndterer alle deler av serviceprosessen, innlevering, arbeid, utlevering og fakturering gjennom POS/ordresystemet.

I BRO kan du søke på produkter uavhengig av salgspunkt og kommunserer med sentralverksted enten i BRO eller eksternt.

I butikken

 • Håndtering av inn- og utlevering av reparasjonsoppdrag
 • Håndterer eget og eksternt verksted
 • Automatisk statusvarsling og SMS til kunde
 • Integrasjon med VisionPOS
 • Kundeoppslag direkte mot telefonkatalogen
 • Automatisk eller manuell kalkyle på serviceoppdrag
 • Valg av prisoverslag og garanti/reklamasjon
 • m.m.

På verkstedet

 • Felles funksjoner på eget verksted eller ved bruk av sentralt verksted
 • Egne felt for merknader til kunder eller butikk
 • Håndtering av prisoverslag
 • Dele- og arbeidsarkiv
 • Håndtering av flere servicestatuser i arbeidsprosessen
 • m.m.
BRO Service