Timeregistrering og bemanningsplanlegging

Timeregistrering og bemanningsmodulen håndterer alt fra planleggingsfasen til oppfølgingsfasen av bemanningsstyringen.

Timeregistrering

Timeregistrering er inn- og avlogging av ansatte. POS kan logge ansatte automatisk på, alternativt benyttes VisionPOINT.

Bemanningsplanlegging

I bemanningsplanen planlegges hver ansatt og når de skal være på jobb. Tilgjengelige maler og visninger som outlook kalender eller liste.

Timerapportering

Med mulighet å korrigere og akseptere timer, dager og uker.