VisionPOS

VisionPos er en lokal kasseapplikasjon. VisionPos installeres på hver enkelt PC i butikken.

Dette sikrer maksimal oppetid for kritiske operasjoner som salg over disk.

VisionPos har avansert parameterstyring som gir den enkelte kjede (bruker) et tilpasset produkt. Dette gjør produktet god egnet til både detaljhandel og kapitalkrevende faghandel.

VisionPos har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, som hindrer feilregistrering og som krever liten opplæringstid. Dette gir optimal effektivitet i kassefunksjonen.

VisionPos har klart å kombinere en rikholdig funksjonsliste med lav brukerterskel.

VisionPos installeres lokalt i butikken. Hver kasse knyttes til serveren og kommuniserer med serveren så lenge telelinjen er online. VisionPos fungerer utmerket offline ved et evt. brudd i kontakten med server.

VisionPos har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt tilpasset effektiv touchhåndtering.

VisionPos har i tillegg en rikholdig funksjonsmeny for å håndtere de daglige arbeidsoppgaver i kassen.

VisionPos har skjermbilde for selvbetjent kasse eller ordinær kasse håndtert av selger.