Lager

Lagermodulen i VisionPOINT inneholder alle relevante rutiner for lagerkontroll i butikk og mellom butikker i samme selskap.

Varelager

Lagerdata gir butikken full sporbarhet og historikk på salg, tilbud, bestillinger, beholdninger, transaksjoner og service. Vareegenskapene inneholder også funksjoner for serienummer og andre logistikkfunksjoner.

Varetelling

Varetelling med ulike tellemetoder i butikkens åpningstid, hvor man kan gjennomføre tellingen med både håndterminal, smarttelefon, VisionPOS og VisionPOINT direkte.

Flytting av varer

Butikkene får bedre kontroll med funksjoner for å registrere vareflytt mellom butikker innen samme selskap, samt varemottak.

Bildekatalog

Med egen katalogbygger for bilder vil man få opp bilde ved valgt vare i flere funksjoner både i VisionPOS og VisionPOINT.

Lager