WebPOS – kassesystem på web

WebPOS er identisk med VisionPOS, men den fungerer fra VisionPOINT, dvs. fra web.

Den er tilgjengelig overalt og trenger ikke installeres, kun åpne nettlinjer.

WebPOS kan fungere som eneste kasse, eller som en tilleggskasse til VisionPOS.

Den kan også benyttes ved spesielle salgsbehov, da den er tilgjengelig fra en nettleser.

WebPOS gir en unik fleksibilitet i forhold til brukergrensesnitt og muligheter i kassepunktet.

WebPOS følger brukergrensesnittet til VisionPOS, farger og miljø følger VisionPOINT.

 

Kapitalkrevende bransjer med liten transaksjonshyppighet eller enkeltstående butikker kan vurdere WebPOS som kasseløsning.

WebPOS i VisionPoint